Samenwerking scholen en bedrijven

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om de samenwerking tussen scholen en bedrijven te bevorderen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk, die samenwerking? Omdat de leerlingen die de scholen bezoeken uiteindelijk zullen gaan werken bij bedrijven. En dus is het handig als zij kennis en vaardigheden opdoen waar ze later in hun werk iets aan hebben. De scholen willen dus weten welke kennis en vaardigheden dat zijn en vragen dat aan de bedrijven. De bedrijven willen graag vertellen aan scholen welke kennis en vaardigheden zij graag terugzien bij hun toekomstige werknemers. Het onderliggende doel is dus de leerling of de toekomstige werknemer: zowel scholen als bedrijven streven ernaar de leerling zo goed mogelijk toe te rusten voor het werk wat zij of hij later gaat doen.

Dat is een mooi streven. Echter er zijn moeilijkheden die tegenwoordig meer aandacht vragen van zowel bedrijven als scholen, en waar uiteindelijk de leerling wat van zal gaan merken. Bijvoorbeeld nieuwe technieken als robots en cobots. Waar kunnen leerlingen leren hoe zij een robot of cobot kunnen programmeren? Dat is een goede vraag. Momenteel kan dat met name bij de leveranciers van de robots en de cobots. Helaas kan het niet op een school. Op een school kan wel het algemene principe van het programmeren uitgelegd worden, maar niet de specifieke programmeertaal van die specifieke robot of cobot. Daar gaat die ontwikkeling eenvoudig te snel voor en er zijn teveel aanbieders van verschillende programmeertalen.

Samenwerking tussen scholen en bedrijven

Een andere nieuwe techniek die veel aandacht zal vragen zijn elektrisch aangedreven auto’s. Als er meer mensen elektrisch gaan rijden, zullen er meer onderhoudstechnici nodig zijn die mankementen aan elektrische auto’s kunnen verhelpen. Die onderhoudstechnici zullen dat eerst moeten gaan leren: zowel jonge leerlingen bij motorvoertuigentechniek als bestaande medewerkers bij garagebedrijven. Aan de scholen dus de vraag of zij een lesprogramma willen opstellen daarvoor. Een school kan dat natuurlijk niet alleen, zij zullen daar experts bij vragen die weten wat er komt kijken bij het onderhoud van elektrische auto’s. Die experts werken bij de bedrijven die de auto’s hebben ontwikkeld, en de cirkel is weer rond.

Het is voor bedrijven soms moeilijk het onderwijs te volgen. De laatste verandering bij het VMBO onderwijs betrof de nieuwe profielen: PIE en BWI bijvoorbeeld. Heel veel mensen in het bedrijfsleven zijn nog niet bijgekomen van het verdwijnen van de LTS en de MTS, en nu weer dit. Wat betekent het? PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. De vertrouwdere vakken metaal, elektrotechniek en installatietechniek worden hier gegeven. BWI is een afkorting van Bouwen Wonen en Interieur. Metselaars, timmerlieden en schilders leiden zij bijvoorbeeld op.

Het onderwijs verandert, en het bedrijfsleven houdt het niet bij. En andersom. Dat zorgt ervoor dat men elkaar niet meer begrijpt. En onbekend maakt onbemind. Dat is vervelend, niet in de laatste plaats voor de leerlingen: onze kinderen en onze toekomstige medewerkers, onderhoudstechnici, loodgieters, schilders etcetera. Daarom is een goed contact en liefst goede samenwerking tussen scholen en bedrijven heel belangrijk. Onze hele samenleving profiteert daarvan, dat is toch prachtig.

Daarom werken we bij Van Schijndel Metaal graag en veel samen met VMBO, MBO en HBO onderwijs. Daar leren wij van, daar leren zij van en zodoende worden we er allemaal beter van. Prachtig toch!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Leave a Reply